Podvojné účtovníctvo

Ste právnická osoba, ktorá potrebuje viesť podvojné účtovníctvo ?

Naša ponuka zahŕňa:

  • spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave Podvojného účtovníctva
  • pravidelné, na mesačnej báze, zasielané Výsledky hospodárenie ako aj predbežnú kalkuláciu dane z príjmu
  • pravidelné, na mesačnej báze postavené, stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov
  • Ponúkame vedenie účtovnej agendy či už registrovaného platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH.

Našou cestou je však spolupráca založená na pravidelnom kontakte s klientom, dlhodobá kooperácia založená na vzájomnej dôvere.